PCR (بازپرداخت مصرف كننده POST)

  • PCR محصولات پلاستیکی است که بازیافت شده اند ، به این معنی که آنها دوباره مورد استفاده قرار گرفته اند تا در ساخت جدید مورد استفاده مجدد قرار گیرند
  • PCR از انرژی و منابع تجدیدناپذیری صرفه جویی می کند ، زیرا بازیافت جایگزین نیاز به استخراج اولیه و ساخت پلاستیک های جدید می شود.
  • RPC Plastics طیف وسیعی از مواد PCR را برای استفاده در تولید بطری های پلاستیکی و کوزه در سطوح بین 25 تا 100 درصد در PET و تا 50 درصد در HDPE * ارائه می دهد.
  • لوله های PCR با استفاده از PE با 25٪ مواد PCR در دسترس هستند

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید