برش لوله عمیق

هر سمپاش یا پمپ نیازهای خاص خود را دارد ، زیرا طراحی بطری طول لوله شیب را تعیین می کند. اگر به ما اطلاع دهید کدام بطری به پمپ نیاز دارد ، ما همیشه به شما کمک می کنیم ترکیب مناسب را پیدا کنید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید